Изтича крайният срок за плащане на данъци в Община Благоевград

Община Благоевград напомня на своите жители, че изтича срокът за плащане на данъците за 2021 година. Крайната дата за събиране на задълженията е 01.11.2021 година /понеделник/. 

За просрочени плащания ще бъдат начислявани наказателни лихви, след което ще бъдат предприети действия по принудително събиране на сумите.

Задълженията могат да бъдат плащани на касите на  Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Благоевград, на касите на Изипей и Фастпей, както и в пощенски клон, с пощенски запис за данъчно плащане.

Сумите могат да бъдат превеждани и по банков път, по сметка към Общинска банка АД,  с IBAN BG87SOMB91308413725344, BIC SOMBBGSF. 

За улеснение на гражданите Община Благоевград е подсигурила и виртуален пос терминал, който може да откриете на страницата на Община Благоевград www.blgmun.bg . 

Община Благоевград апелира гражданите да бъдат спазени всички срокове за заплащане на задълженията.