Общински съветници предлагат по-строги мерки за борба с вируса

Предвид усложняващата се епидемична обстановка в страната и предприетите мерки с обявеното извънредно положение, общинските съветници от група „ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД – ЕНП-СДС-БДО” в Общински съвет Благоевград, предлагат:

1.    Да се предприеме всичко необходимо, така че на територията на община Благоевград да се спазват всички мерки и ограничения, наложени от централната власт, в това число затваряне на всички неправомерно работещи обекти.

2.    Кризисният щаб към Община Благоевград да дава ежедневен брифинг и да свежда до знанието на гражданите в община Благоевград всички мерки, предприети за справяне със заплахата „COVID 19“. 

3.    Да се предприемат незабавни административни мерки за преустановяване дейността на „Паркинги и гаражи“ ЕООД в частта „Синя зона“. Предвид въведеното извънредно положение улиците на Благоевград са почти обезлюдени, а дружеството е длъжно да предпази живота и здравето на своите работници и служители. От друга страна, спирането на работа на „Паркинги и гаражи“ ЕООД ще позволи на гражданите да стигнат до работа или до място по необходимост напълно свободно с личните си автомобили и по този начин да се избегне струпването на много хора в обществения транспорт. 

4.    Да се предприемат необходимите мерки, така че „Домашен социален патронаж“ да започне доставка на храна от пунктовете на Детска кухня „Ам Ам“ до домовете на ползващите тази услуга. По този начин ще бъде избегнато струпването на майки с деца около пунктовете. Освен това, служителите на „Домашен социален патронаж“ могат да бъдат ангажирани със закупуване на лекарства и стоки от първа необходимост при заявка и със средства, предоставени от трудноподвижни и самотно живеещи хора. При недостатъчен човешки ресурс и невъзможност за обезпечаване с автомобили, за целта могат да се ползват временно освободени от работа служители и коли на „Паркинги и гаражи“ ЕООД.

5.    Предвид намалелия поток от хора и движение на МПС, намираме, че е изключително подходящ момент да бъдат предприети действия по цялостно измиване и почистване на града (в това число: улици, площади, детски площадки и паркови зони). Да се продължи с дезинфекцирането на града по нов начин, а именно дезинфекция пред аптеки, болнични заведения, хранителни магазини и други места, около които има струпване на хора.

6.    Да се предприемат незабавно необходимите действия и да започне осъществяване на постоянен контрол на влизащите и излизащите от града хора, с цел поставяне под карантина на всички лица, за които тази мярка е необходима.

7.    Със заповед на кмета на общината и председател на кризисния щаб да бъдат забранени груповите туристически посещения в Благоевград.

8.    Със заповед на кмета на общината и председателя на кризисния щаб да се задължат всички граждани да носят предпазни маски, когато са извън домовете си.

9.    Общинският кризисен щаб да сформира и упълномощи патрули, които да следят за изпълнение на всички мерки и ограничения, наложени от централната власт, в тази част да няма струпвания на хора в паркове, междублокови пространства, пейки и др. За целта могат да бъдат ползвани служители на „Паркинги и гаражи“, които временно са без работа в дружеството.

10.    Предлагаме да бъде спряна обществената поръчка с предмет „Организиране и провеждане на музикален фестивал „МИЛЕНИУМ“ и извършване на промяна в бюджета на Община Благоевград за 2020 година, като средствата, предвидени за осъществяване на културната програма и мероприятия (фестивали), да бъдат пренасочени за:

    - закупуване на предпазни облекла, маски и средства за индивидуална защита, които да бъдат да бъдат предоставени на здравните заведения на територията на община Благоевград (СБАЛО „Св. Мина“, СБАЛПФЗ, ЦПЗ, „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1“, МБАЛ-Благоевград и МБАЛ ПУЛС);

    - закупуване на предпазни облекла, маски и средства за индивидуална защита на служителите в Общинската администрация, „Домашен социален патронаж“, „Паркинги и гаражи“ ЕООД, „Биострой“ ЕООД и всички останали служители в общински дружества, чиито трудови функции към момента изискват постоянен и непосредствен контакт с граждани;

    - Община Благоевград да закупи и да бъде в готовност да дари на лечебните заведения в община Благоевград необходимата апаратура – респиратори;