До 3 май 5% отстъпка при плащане на данъците в община Благоевград

3 май е крайният срок, в който собственици на имоти и МПС, могат да се възползват от възможността за 5% отстъпка, в случай че заплатят пълния размер на задълженията си към община Благоевград.

Без промяна остават законоустановените срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, а именно I-ва вноска до 30 юни и II-ра вноска до 31 октомври на текущата година.

Патентният данък се внася на четири равни вноски. За първото тримесечие – до 31 януари; за второто тримесечие – до  30 април; за третото тримесечие – 31 юли; за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.