Започва прием на заявления за настаняване в социалните жилища в Благоевград

Лицата, желаещи да бъдат картотекирани и настанени в общинските социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 г.- 2020 г.“ ще могат да подават Заявление по образец за картотекиране и настаняване в социално жилище от 02.03.2020 г.

Заявленията ще се получават в деловодството на Община Благоевград, като в тях ще бъдат описани документите, които лицата, желаещи да кандидатстват ще трябва да прилагат към подадените заявления.